Επικοινωνία -Conduct Us

Σύλλογος εκδρομών

Διεύθυνση

Βασ. Ηρακλείου 40 

Θεσσαλονίκη, Κέντρο, 54623

τηλ. και fax : 2310273720

Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας : 10:30 π.μ. - 13:00 μ.μ.

email : ypaithrios_zoi@yahoo.gr

Address

Vas. Irakleiou 40

Thessaloniki, 54623

tel. and fax : 2310273720

Monday - Friday

From 10:30 a.m. - 13:00 p.m.

email : ypaithrios_zoi@yahoo.gr

Βρείτε μας και στο Facebook !!!  


Κατασκευή ιστοσελίδας : http://pc-service-thessaloniki.yolasite.com/